Personvernregler

Innhenting av personopplysninger til vårt kunderegister

Ved reservering av bord eller kurs, eller bestilling av catering hos oss, innhenter vi opplysninger vi trenger for å få gjennomført bestillingen. Enten legger du selv inn dette i vårt bestillingsskjema eller kontaktskjema, eller så ber vi om dette i mail- eller telefonkorrespondanse ifbm bestilling og bekreftelse.

Vi har et kunderegister som er tilgjengelig for våre ansatte gjennom tilgang til vårt bookingsystem. Formålet med dette kunderegisteret er å gi deg best mulig service ved oppfølging av nåværende og fremtidige bestillinger. Vårt kunderegister inneholder følgende opplysninger om deg:

  • Navn
  • Telefon
  • E-postadresse
  • Arbeidssted ved bestilling av jobbarrangement
  • Org.nummer og fakturaadresse ved ønske om faktura
  • Adresse ved levering av catering
  • Allergier som er relevante for servering av mat og drikke